Rygge Fysioterapi

Fysioterapiklinikk på Halmstad

Behandlingstilbud

Fysioterapi

Fysioterapeuter behandler skader og funksjonstap i bevegelsesapparatet. Opptrening, rehabilitering, behandling og forebygging er viktige elementer i jobben vår. 

Vi utfører alltid grundig undersøkelse og legger tilrette behandlingen ut ifra denne undersøkelsen. Vi bruker teknikker innen manuell behandling, mobilisering, tilpasset trening/øvelser og "red cord" (slyngebehandling). Vi har også forskjellige gruppetilbud tilpasset funksjonsnivå. 

Astrid Rådal og Kirsten Fischer Nielsen jobber som fysioterapeuter ved Rygge Fysioterapi og har avtale med Rygge Kommune.

Psykomotorisk fysioterapi 

Psykomotorisk fysioterapi utviklet for mer enn 50 år siden.Utgangspunktet var erkjennelsen av sammenhengene mellom muskelspenninger, pust og Følelser. Metoden kalles idag for "norsk psykomotorisk fysioterapi". 

Noen opplevelser vi har hatt gjennom livet setter sine spor i kroppen. Traumatiske hendelser, Sykdom eller Langvarige belastninger påvirker kroppen. Dette kan gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet,smerter i muskulatur og tretthetsfølelse. Også plager i det autonome nervesystemet, for eksempel mage/tarmproblemer, kan bli påvirket av økt spenningstilstand i kroppen. 

Riborg Schanke Aas og Lene Hubak Fleischer jobber som psykomotoriske fysioterapeuter ved Rygge fysioterapi og har avtale med Rygge Kommune. Lene Hubak Fleischer jobber kun ut mars 2018 i Rygge kommune, og Marie Sundbye Skodje tar over fra mai 2018.

Grupper på Rygge Fysioterapi

Psykomotoriske grupper 
Parkinson gruppe 
Treningsgrupper ( styrking av stabiliserende muskulatur, tøying,avspenning, pust)
Generell øvelsesgruppe tilpasset diverse funksjonelle problemstillinger. 

  

Rygge Fysioterapi

Bankveien 2

1580 Rygge

69 26 05 81

SMS 90947527