Rygge Fysioterapi

Fysioterapiklinikk på Halmstad

Velkommen til Rygge Fysioterapi

rbbR

Rygge Fysioterapi avvikles 1.9.2023

 

Riborg Schanke Aas og Mats Huseby flytter til Miin Helse. Telefonnummer 91724462

Astrid Rådahl og Kirsten Fischer Nielsen flytter til Ekholt fysioterapi. Telefonnummer 69265883.

 

Ferieavvikling 2023:

Riborg Schanke Aas: uke 26, 30, 31, 32

Mats Huseby: Uke 27, 28, 29, 30

Astrid Rådahl: Uke 25, 27, 28

Kirsten F.Nielsen: Uke 28,29,30

 

Alle fysioterapeutene på Rygge Fysioterapi er tilknyttet Norsk Helsenett, noe som betyr at vi har elektronisk samhandling med både fastleger og spesialisthelsetjeneste. Norsk Helsenett sørger også for at du får frikort automatisk. Egenandelstaket for frikort i 2023 er på 3040kr. 


 

  

Rygge Fysioterapi

Bankveien 2

1580 Rygge

69 26 05 81

SMS 90947527